Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo,

Rekrutacja do klas I szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych Miasta Słupska na rok szkolny 2018/2019 rozpoczyna się 14 maja 2018 r. o godz. 8.00 i jest wspierana przez system elektroniczny.


System pozwala na bieżące monitorowanie rekrutacji, zawiera aktualne dane o szkołach, ich ofercie edukacyjnej, kandydatach i ich preferencjach oraz o wolnych miejscach. Każdy uczeń może śledzić rekrutację przez internet i otrzymywać informację o swoich szansach.

W rekrutacji elektronicznej bierze udział 39 szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych:

  17 liceów ogólnokształcących
  11 techników
  1 liceum plastyczne
  10 branżowych szkół I stopnia

Zapraszamy do ich poznania – wszystko w zakładce „Oferty placówek”

W zakładkach „Harmonogram rekrutacji...” znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne daty i konieczne czynności przy ubieganiu się absolwenta gimnazjum o przyjęcie do wybranej szkoły, co wynika z zapisów zarządzenia nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych - trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim.

Wypełnienie obowiązkowego elektronicznego wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej wymaga ułożenia listy preferencji kandydata. Na jej 1. pozycji powinien znaleźć się oddział – klasa w szkole, na której uczniowi najbardziej zależy, w której chciałby się uczyć. Jednocześnie można ubiegać się o miejsce tylko w trzech szkołach, ale w wielu oddziałach w każdej z nich. Po wprowadzeniu wszystkich ocen, wyników egzaminów i osiągnięć kandydata system będzie je przeliczał na punkty, sumował i zgodnie z uzyskaną liczbą punktów wskaże, do którego oddziału z listy preferencji kandydat się zakwalifikuje. Im dłuższa lista preferencji tym większe szanse na dostanie się do szkoły, nie ma możliwości zakwalifikowania się do kilku oddziałów.

 

Rekrutacja ID: 134; Wersja: 9.120.296.1581 Harmonogram ID: 699;