Niezalogowany
zmień rozmiar:

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

Adres: A. Mickiewicza 32
76-200 Słupsk
pokaż na mapie
Dyrektor: Mariusz Domański
Strona WWW: https://lo2.slupsk.pl
E-mail: sekretariat@lo2.slupsk.pl

Opis oferty:


II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku, będąc jedną z najstarszych szkół tego typu w naszym mieście, dzięki licznym sukcesom, zdołało już na stałe wpisać się do historii słupskiej i pomorskiej oświaty.

Jesteśmy szkołą odpowiadającą na potrzeby tych absolwentów gimnazjów, którzy wyróżniają się pracowitością, uczciwością, ambicją i wytrwałością w dążeniu do realizacji postawionych sobie celów. Skuteczność naszej pracy z taką młodzieżą potwierdzają osiągnięcia uczniów „Mickiewicza”: tytuły laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także świetne wyniki egzaminu maturalnego i rekrutacji na wyższe uczelnie, w tym przede wszystkim, na najbardziej renomowane w kraju i za granicą. 

 

Tworząc ofertę na rok szkolny 2019/2020 braliśmy jak zwykle pod uwagę:

       najmocniejsze strony naszej szkoły,

       oczekiwania absolwentów gimnazjów,

       najczęściej wybierane przez absolwentów "Mickiewicza" kierunki studiów,

       prognozy dotyczące zmian zachodzących na rynku pracy,

          doświadczenia z poprzednich rekrutacji, 

Nasi uczniowie są stypendystami – Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta, Dyrektora Szkoły, Pomorskie Dobry Kurs na Edukację, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Zachodniopomorskie Talenty, Zdolni z Pomorza, „Przekaz ku przyszłości“, Orlen Dar Serca, Star 2 Star.

Uczniowie uczestniczą w wymianach międzynarodowych – np.: Rosja, Niemcy, Szwecja, Grecja, Turcja, Białoruś, Belgia, Czechy. Organizują koncerty, spektakle, wydają gazetkę szkolną, działają w organizacjach pozarządowych i społecznych, wybierają zajęcia dodatkowe zgodnie ze swoimi zainteresowaniami – np.: koło chemiczne, fizyczne, matematyczne, informatyczne, dziennikarskie, medialne, są laureatami i finalistami wielu olimpiad przedmiotowych, mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy na zajęciach Indywidualnego Toku Nauki.

Nasza szkoła od 21 lat jest notowana w rankingu „Perspektyw“.

Nasi absolwenci: w 100 % zdają maturę, uzyskują wyniki edukacyjne powyżej średniej krajowej, studiują na renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą, np.: Oksford, Bazylea, Wolverhampton, VIA University College (Dania), Universitetet Stavanger (Norwegia); są wykładowcami szkół wyższych krajowych i zagranicznych – SGH, UAM, UJ, UMK, KUL i inne, są aktywni w życiu publicznym.

Nasza baza: pracownie informatyczne wyposażone w komputery iMac, biblioteka i czytelnia multimedialna z dostępem do Internetu, aula, sklepik szkolny, radiowęzeł, sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny. Na co dzień pracujemy w „chmurze” Microsoft.

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
1E MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym (w cyklu trzyletnim) to:
• matematyka (18 h)
• fizyka (10 h)
• język angielski (15 h)

Przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień i pasji w dziedzinie matematyki, fizyki i języka angielskiego, niezbędnych dla przyszłych studentów politechnik.

W ramach przedmiotów dodatkowych odbywać się będą zajęcia:
- rysunku technicznego,
- modelowania matematycznego,
- analizy matematycznej.

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Fizyka, Język angielski
0
1F BIOLOGICZNO-CHEMICZNA Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym (w cyklu trzyletnim) to:
• biologia (10 h)
• chemia (10 h)
• język angielski (15 h)

Organizowana dla uczniów pragnących rozwijać swoją wiedzę ze świata biologii, zainteresowanych eksperymentami chemicznymi.

W ramach przedmiotów dodatkowych odbywać się będą zajęcia:
- języka łacińskiego dla lekarzy,
- ekologia w terenie.

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia
6
1G GEOGRAFICZNO-MATEMATYCZNA Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym (w cyklu trzyletnim) to:
• geografia (11 h)
• matematyka (17 h)
• język angielski (15 h)

Przeznaczona jest dla uczniów, którzy lubią uczyć się języków obcych, aby podróżować po całym świecie, (i nie zgubić się, znając świetnie geografię)

W ramach przedmiotów dodatkowych odbywać się będą zajęcia z:
- regionalizmu pomorskiego,
- języka szwedzkiego.

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Geografia, Język angielski
0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 134; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 710;