Niezalogowany
zmień rozmiar:

Liceum Plastyczne

Adres: K. Szymanowskiego 5
76-200 Słupsk
pokaż na mapie
Dyrektor: Grażyna Zienkiewicz
Strona WWW: www.drzewniak.slupsk.pl
E-mail: sekretariat@drzewniak.slupsk.pl

Opis oferty:


Liceum plastyczne, o 4-letnim cyklu kształcenia, daje wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plastyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Do klasy pierwszej liceum plastycznego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat i przedstawi zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy trzeciej gimnazjum.

Szkoła plastyczna prowadzi kształcenie w następujących specjalnościach i specjalizacjach:

- specjalność aranżacja przestrzeni – specjalizacja: aranżacja wnętrz;

- specjalność techniki graficzne – specjalizacja: projektowanie graficzne;

- specjalność fotografia i film – specjalizacja: fotografia artystyczna;

- specjalność techniki malarskie – specjalizacja: mural.

 

Zajęcia artystyczne odbywają się w pracowniach rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki, pracowniach komputerowych, prowadzone przez doświadczoną kadrę artystów plastyków, fotografików oraz grafików. Liceum plastyczne współpracuje z pracowniami artystycznymi Słupskiego Ośrodka Kultury.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
LICEUM PLASTYCZNE

Przedmioty punktowane: Historia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
6

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 134; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 710;