Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum nr 1

Adres: Szczecińska 60
76-200 Słupsk
pokaż na mapie
Dyrektor: Aldona Pląska
Strona WWW: zsp1slupsk.pl
E-mail: sekretariat@zsp1slupsk.pl

Opis oferty:


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku to szkoła dająca uczniom możliwość  rozwoju na wielu płaszczyznach. Łączy wieloletnie tradycje kształcenia pokoleń w branżach HoGaTur(Hotelarsko-Gastronomiczno-Turystycznej) oraz eklektyczno-elektyronicznej, jak również posiada bogate doświadczenie kształcenia w kierunku ICT. Wysoki poziom nauczania szkoła od lat potwierdza utrzymywaną pozycją w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERPEKTYW.

 Technikum nr 1 to miejsce, w którym uczeń otrzyma rzetelne wykształcenie w wybranym zawodzie, a równocześnie zostanie przygotowany do matury. Po ukończeniu szkoły będzie mógł zdecydować, czy wejść na rynek pracy, czy kontynuować edukację np. na studiach. Młodzież kształci się tu w nowoczesnych pracowniach, które dostosowywane są do zmieniających się potrzeb edukacyjnych, by zapewnić najwyższe efekty edukacyjne. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS umożliwia uczniom udział w atrakcyjnych szkoleniach i kursach doskonalących, rozwijających wyjazdach studyjnych oraz stażach zawodowych. Obowiązkowe praktyki zawodowe mogą odbywać u pracodawców w kraju i za granicą. W ramach projektów do tej pory uczniowie mieli szansę zrealizować praktyki we Włoszech, w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi (była zasadnicza szkoła zawodowa) to szkoła wielu horyzontów, wielu zawodów, kształcąca w cyklu 3 letnim. Nauka ukierunkowana jest tu przede wszystkim na zdobycie zawodu w warunkach naturalnych, czyli u pracodawcy, z którym uczniowie – młodociani pracownicy zawierają umowę o praktyczną naukę zawodu.

Wszyscy uczniowie mają równy dostęp do zajęć pozalekcyjnych, organizowanych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami, konkursów, olimpiad czy odpowiednio dedykowanych stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Mają możliwość uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach kulturalnych, zawodowych, akcjach charytatywnych, wycieczkach.

Szkoła posiada duży kompleks sportowy, składający się z 4 sal gimnastycznych, siłowni, zaplecza sanitarnego oraz nowoczesnego boiska (inwestycja w trakcie realizacji). W szkole funkcjonuje biblioteka z bogatym księgozbiorem, czytelnia z dostępem do Internetu. W razie potrzeb uczniowie mogą korzystać ze wsparcia pedagogów i psychologa szkolnego oraz opieki pielęgniarki szkolnej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 to szkoła nowoczesna, otwarta na potrzeby uczniów, dbająca o ich rozwój, wspierająca ich kreatywność i samodzielność.

Regulamin rekrutacji


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
TECHNIK AUTOMATYK (1DI) Kwalifikacje w ramach zawodu:EE.17 - montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowejEE.18 - przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowejMożliwość zdobycia uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1 kV.Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizykaUczeń nabywa umiejętności:analizowania działania obwodów automatyki, obwodów blokad i zabezpieczeń,naprawiania uszkodzeń i usuwania usterek w instalacjach automatyki przemysłowej i domowej,posługiwania się dokumentacją techniczną,wykonywania układów i sieci automatyki przemysłowej oraz domowej,regulacji i konserwacji sensorów, regulatorów i urządzeń wykonawczych takich, jak: silniki, siłowniki elektropneumatyczne, elektrozawory, serwomechanizmy itp.,kierowania i nadzorowania pracy podległego personelu przy utrzymaniu ruchu urządzeń sterowania,programowania sterowników programowalnych,sterowania systemami opartymi na technologii światłowodowej.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
0
TECHNIK ELEKTRONIK (1AE) Kwalifikacje w ramach zawodu:
E06 - wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E20 - eksploatacja urządzeń elektronicznych
Możliwość zdobycia uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1kV
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
Absolwent będzie przygotowany do:
posługiwania się dokumentacją techniczną elementów, układów, podzespołów i urządzeń elektronicznych
wykonywania połączeń elementów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych
obsługiwania aparatury pomiarowo-kontrolnej i dobieranie metod pomiarowych
wykonywania pomiarów parametrów wielkości elektrycznych, interpretowanie wyników pomiarów
posługiwania się komputerowymi systemami pomiarowymi
instalowania, użytkowanie oraz obsługiwanie domowych i przemysłowych urządzeń elektronicznych układów automatycznej regulacji
instalowanie zabezpieczeń i usuwanie usterek w urządzeniach
projektowania prostych układów elektronicznych (analogowych i cyfrowych)


Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
0
TECHNIK ELEKTRYK (1AE, 1DI) Kwalifikacje w ramach zawodu:E7 - montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychE8 - montaż i konserwacja instalacji elektrycznychE24 - eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychMożliwość zdobycia uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1 kVPrzedmioty rozszerzone: matematyka, fizykaAbsolwent będzie przygotowany do:wykonywania badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji wykonywanie instalacji elektrycznychużytkowania i obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowejinstalowania, użytkowania i obsługiwania układów energoelektronicznych oraz dokonywanie prostych naprawdiagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznychstosowania skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięćkonfigurowania i eksploatowania komputerów i ich podzespołówplanowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznejprowadzenia budowy i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
0
TECHNIK HOTELARSTWA (1BH) Kwalifikacje w ramach zawodu:
T.11 - świadczenie usług w recepcji hotelowej
T.12 - obsługa gości podczas pobytu w obiekcie świadczącym usługi hotelarstwa
Przedmioty rozszerzone: język angielski, do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą:
czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego
zbieranie danych, gromadzenie informacji
kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby prowadzonych zadań przez organy administracji samorządowej oraz branżowych organizacji i stowarzyszeń

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
0
TECHNIK INFORMATYK (1EI, 1FI) Kwalifikacje w ramach zawodu:E12 - montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnychE13 - projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciamiE14 - tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie sieciami.Możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu ECDL.Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizykaAbsolwent w zawodzie technik informatyk zatrudnienie znajdzie na stanowiskach:instalatora i administratora systemów operacyjnych,administratora sieci komputerowych,instalatora sprzętu komputerowegoadministratora baz danychprojektanta i programisty baz danychpracownika działu serwisu komputerowegopracownika technicznego w dziale finansowo - księgowymgrafika komputerowego, projektanta stron wwwi wielu innych...

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
0
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ (1BH) Kwalifikacje w ramach zawodu:
T.13 - planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
T.14 - prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Przedmioty rozszerzone: geografia, język obcy (angielski lub hiszpański)
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:
ustalania, koordynacji i nadzoru realizacji obsługi turystycznej, w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy
badania popytu oraz kreowania podaży usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku
planowania trasy podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach dla klientów
organizowania grupowych wyjazdów służbowych i urlopowych

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
0
TECHNIK TELEINFORMATYK (1FI) Kwalifikacje w ramach zawodu:E15 - uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckichE13 - projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciamiE16 - montaż i eksploatacja sieci rozległychPrzedmioty rozszerzone: matematyka, fizykaAbsolwent będzie przygotowany do:uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich;projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych;montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych;instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych;administrowania sieciami teleinformatycznymi.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
0
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (1CK) Kwalifikacje w ramach zawodu:
T.06 - sporządzanie potraw i napojów
T.15 - organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski
Do zadań technika żywienia i usług gastronomicznych należy:
ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywania;
sporządzanie i ekspedycji potraw i napojów;
planowanie i oceny żywienia;
organizowanie produkcji gastronomicznej;
planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 134; Wersja: 9.120.296.1581 Harmonogram ID: 699;