Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum nr 1

Adres: Szczecińska 60
76-200 Słupsk
pokaż na mapie
Dyrektor: Aldona Pląska
Strona WWW: zsp1slupsk.pl
E-mail: sekretariat@zsp1slupsk.pl

Opis oferty:


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku to szkoła dająca uczniom możliwość  rozwoju na wielu płaszczyznach. Łączy wieloletnie tradycje kształcenia pokoleń w branżach HoGaTur(Hotelarsko-Gastronomiczno-Turystycznej) oraz eklektyczno-elektyronicznej, jak również posiada bogate doświadczenie kształcenia w kierunku ICT. Wysoki poziom nauczania szkoła od lat potwierdza utrzymywaną pozycją w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERPEKTYW.

 Technikum nr 1 to miejsce, w którym uczeń otrzyma rzetelne wykształcenie w wybranym zawodzie, a równocześnie zostanie przygotowany do matury. Po ukończeniu szkoły będzie mógł zdecydować, czy wejść na rynek pracy, czy kontynuować edukację np. na studiach. Młodzież kształci się tu w nowoczesnych pracowniach, które dostosowywane są do zmieniających się potrzeb edukacyjnych, by zapewnić najwyższe efekty edukacyjne. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS umożliwia uczniom udział w atrakcyjnych szkoleniach i kursach doskonalących, rozwijających wyjazdach studyjnych oraz stażach zawodowych. Obowiązkowe praktyki zawodowe mogą odbywać u pracodawców w kraju i za granicą. W ramach projektów do tej pory uczniowie mieli szansę zrealizować praktyki we Włoszech, w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi (była zasadnicza szkoła zawodowa) to szkoła wielu horyzontów, wielu zawodów, kształcąca w cyklu 3 letnim. Nauka ukierunkowana jest tu przede wszystkim na zdobycie zawodu w warunkach naturalnych, czyli u pracodawcy, z którym uczniowie – młodociani pracownicy zawierają umowę o praktyczną naukę zawodu.

Wszyscy uczniowie mają równy dostęp do zajęć pozalekcyjnych, organizowanych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami, konkursów, olimpiad czy odpowiednio dedykowanych stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Mają możliwość uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach kulturalnych, zawodowych, akcjach charytatywnych, wycieczkach.

Szkoła posiada duży kompleks sportowy, składający się z 4 sal gimnastycznych, siłowni, zaplecza sanitarnego oraz nowoczesnego boiska (inwestycja w trakcie realizacji). W szkole funkcjonuje biblioteka z bogatym księgozbiorem, czytelnia z dostępem do Internetu. W razie potrzeb uczniowie mogą korzystać ze wsparcia pedagogów i psychologa szkolnego oraz opieki pielęgniarki szkolnej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 to szkoła nowoczesna, otwarta na potrzeby uczniów, dbająca o ich rozwój, wspierająca ich kreatywność i samodzielność.

Regulamin rekrutacji


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
TECHNIK AUTOMATYK (1DI) Kwalifikacje w ramach zawodu:
EE.17 - montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
EE.18 - przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej
Możliwość zdobycia uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1 kV.
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
Uczeń nabywa umiejętności:
analizowania działania obwodów automatyki, obwodów blokad i zabezpieczeń,
naprawiania uszkodzeń i usuwania usterek w instalacjach automatyki przemysłowej i domowej,
posługiwania się dokumentacją techniczną,
wykonywania układów i sieci automatyki przemysłowej oraz domowej,
regulacji i konserwacji sensorów, regulatorów i urządzeń wykonawczych takich, jak: silniki, siłowniki elektropneumatyczne, elektrozawory, serwomechanizmy itp.,
kierowania i nadzorowania pracy podległego personelu przy utrzymaniu ruchu urządzeń sterowania,
programowania sterowników programowalnych,
sterowania systemami opartymi na technologii światłowodowej.


Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
15
TECHNIK ELEKTRONIK (1AE) Kwalifikacje w ramach zawodu:
E06 - wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E20 - eksploatacja urządzeń elektronicznych
Możliwość zdobycia uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1kV
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
Absolwent będzie przygotowany do:
posługiwania się dokumentacją techniczną elementów, układów, podzespołów i urządzeń elektronicznych
wykonywania połączeń elementów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych
obsługiwania aparatury pomiarowo-kontrolnej i dobieranie metod pomiarowych
wykonywania pomiarów parametrów wielkości elektrycznych, interpretowanie wyników pomiarów
posługiwania się komputerowymi systemami pomiarowymi
instalowania, użytkowanie oraz obsługiwanie domowych i przemysłowych urządzeń elektronicznych układów automatycznej regulacji
instalowanie zabezpieczeń i usuwanie usterek w urządzeniach
projektowania prostych układów elektronicznych (analogowych i cyfrowych)


Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
15
TECHNIK ELEKTRYK (1AE, 1DI) Kwalifikacje w ramach zawodu:
E7 - montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E8 - montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E24 - eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Możliwość zdobycia uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1 kV
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
Absolwent będzie przygotowany do:
wykonywania badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji wykonywanie instalacji elektrycznych
użytkowania i obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej
instalowania, użytkowania i obsługiwania układów energoelektronicznych oraz dokonywanie prostych napraw
diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych
stosowania skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
konfigurowania i eksploatowania komputerów i ich podzespołów
planowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznej
prowadzenia budowy i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
30
TECHNIK HOTELARSTWA (1BH) Kwalifikacje w ramach zawodu:
T.11 - świadczenie usług w recepcji hotelowej
T.12 - obsługa gości podczas pobytu w obiekcie świadczącym usługi hotelarstwa
Przedmioty rozszerzone: język angielski, do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą:
czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego
zbieranie danych, gromadzenie informacji
kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby prowadzonych zadań przez organy administracji samorządowej oraz branżowych organizacji i stowarzyszeń

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
15
TECHNIK INFORMATYK (1EI, 1FI) Kwalifikacje w ramach zawodu:
E12 - montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E13 - projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E14 - tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie sieciami.
Możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu ECDL.
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
Absolwent w zawodzie technik informatyk zatrudnienie znajdzie na stanowiskach:
instalatora i administratora systemów operacyjnych,
administratora sieci komputerowych,
instalatora sprzętu komputerowego
administratora baz danych
projektanta i programisty baz danych
pracownika działu serwisu komputerowego
pracownika technicznego w dziale finansowo - księgowym
grafika komputerowego, projektanta stron www
i wielu innych...


Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
45
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ (1BH) Kwalifikacje w ramach zawodu:
T.13 - planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
T.14 - prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Przedmioty rozszerzone: geografia, język obcy (angielski lub hiszpański)
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:
ustalania, koordynacji i nadzoru realizacji obsługi turystycznej, w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy
badania popytu oraz kreowania podaży usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku
planowania trasy podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach dla klientów
organizowania grupowych wyjazdów służbowych i urlopowych

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
15
TECHNIK TELEINFORMATYK (1FI) Kwalifikacje w ramach zawodu:
E15 - uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E13 - projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E16 - montaż i eksploatacja sieci rozległych
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
Absolwent będzie przygotowany do:
uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich;
projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych;
montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych;
instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych;
administrowania sieciami teleinformatycznymi.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
15
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (1CK) Kwalifikacje w ramach zawodu:
T.06 - sporządzanie potraw i napojów
T.15 - organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski
Do zadań technika żywienia i usług gastronomicznych należy:
ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywania;
sporządzanie i ekspedycji potraw i napojów;
planowanie i oceny żywienia;
organizowanie produkcji gastronomicznej;
planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
30

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 130; Wersja: 8.113.290.1274 Harmonogram ID: 631;