Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum nr 5

Adres: Partyzantów 24
76-200 Słupsk
pokaż na mapie
Dyrektor: Renata Draszanowska
Strona WWW: www.ekonomik.slupsk.pl
E-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl

Opis oferty:


Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku, popularnie zwany "Ekonomikiem", to jedna z lepszych szkół w kraju i województwie. Według prestiżowego rankingu „Perspektyw” szkoła przez ostatnie lata znajdowała się w grupie najlepszych w Polsce i województwie, zdobywając w roku 2013 tytuł „Brązowej Szkoły”, w roku 2015 i 2016 tytuł „Srebrnej Szkoły”, w 2017 roku „Złotej Szkoły”, w roku 2018 tytuł „Srebrnej Szkoły”.

            Ekonomik powstał w 1946 r. tuż po wojnie jako jedna z pierwszych szkół na terenie ziem odzyskanych. 
            Jednak Duch Szkoły się nie starzeje, trzyma formę i wcale nie zwalania – odważnie  kroczy naprzód!  „Ekonomik” biega, gra w kosza i siatkówkę, ściga się o fundusze unijne, kiedy trzeba – rozegra zaciekły mecz o pierwsze miejsce w każdym konkursie i zawalczy o każdego zawodnika. Szkoła od początku stawia na grę zespołową, ma szczęście do dobrej kadry trenerskiej. To dzięki jej staraniom zdawalność egzaminów zawodowych wśród absolwentów szkoły jest bardzo wysoka. Młodzież zdobywa ponadto laury w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach oraz turniejach.
            Przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, warto skierować swoją ścieżkę kariery na pewne i perspektywiczne zawody, dzięki którym nie trzeba martwić się w przyszłości o pracę - to praca znajduje absolwentów szkoły! „Ekonomik” oferuje wybór spośród kierunków, których absolwenci są aktualnie jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Ich dobór wynika ze ścisłej współpracy szkoły z przedstawicielami lokalnej gospodarki, którzy zgłaszają swoje braki kadrowe. „Ekonomik” nie edukuje w oderwaniu od rzeczywistości! Przeciwnie - otwiera się na faktyczne potrzeby naszego czasu. 
            Od kilku lat z powodzeniem szkoła realizuje projekty unijne. Dzięki nim uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności zawodowe poza granicami kraju. Od 2012 roku młodzież wyjeżdża na trzytygodniowe praktyki zagraniczne. Do tej pory do Anglii, Niemiec i Włoch wyjechało 15 grup młodzieży! Uczniowie szkoły twierdzą, że dzięki temu doświadczają jednych z najcenniejszych lekcji w życiu! Wielu wychowanków szkoły dzięki wyjazdom otworzyło się na świat, lepiej poznało siebie oraz nawiązało trwałe przyjaźnie. Podnieśli oni swoje umiejętności językowe i interpersonalne, takie jak praca w wielokulturowej grupie czy uniwersalna komunikacja. Dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych oraz Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży uczniowie biorą udział w wymianach zagranicznych.Młodzież bierze udział w wyjazdach studyjnych do ciekawych zakładów produkcyno - handlowych oraz na targi handlowe w Poznaniu i Gdańsku zdobywając przez to nowe doświadczenia i wzbogacając swoją wiedzę. Młodzież ma również możliwość uczestniczenia w stażach zawodowych, za które otrzymuje wynagrodzenie.
W „Ekonomiku” liczy się każdy uczeń! 
Ci najbardziej pracowici otrzymują stypendia dyrektora szkoły,  Marszałka Województwa Pomorskiego, Starosty Powiaty Słupskiego za wyniki w nauce. 
Szkoła szuka wsparcia dla uczniów, korzystając z pomocy różnych fundacji i pracodawców.

SZKOŁA OFERUJE UCZNIOM DOJEŻDŻAJĄCYM MIEJSCA W KOEDUKACYJNYM INTERNACIE, 
KTÓRY MIEŚCI SIĘ OBOK EKONOMIKA

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
TECHNIK EKONOMISTA Uczniowie kształcą umiejętności: stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności, prowadzenia dokumentacji biurowej, kadrowej, magazynowej i procesu sprzedaży, sporządzania biznesplanu, rozliczania wynagrodzeń i składek ZUS, prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzenia ewidencji i rozliczeń podatkowych. Absolwent może podjąć pracę w zawodzie: menadżera, doradcy podatkowego, bankowego lub finansowego, specjalisty ds. kadr i płac, agenta ubezpieczeniowego, analityka biznesowego. Absolwenci są zatrudniani w kancelariach podatkowych, Urzędach Skarbowych, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, komórkach administracji. Uczniowie zdobywają kwalifikacje: EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej, EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Absolwent może studiować m.in.: Ekonomię, Zarządzanie, Rachunkowość, Finanse i bankowość, Prawo podatkowe.
Praktyki zawodowe 4 tygodnie w klasie 2 i 3.

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
2
TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ Praca grafika komputerowego polega na obróbce zdjęć, tworzeniu wizualizacji, logotypów, bannerów, ulotek, plakatów, tworzeniu projektów przy użyciu specjalistycznego oprogramowania takiego jak Adobe Photoshop czy Corel Draw. Podczas zajęć zawodowych pobudzana jest kreatywność i wyobraźnia, tworzyć niepowtarzalne grafiki. Nauczysz się projektować, modelować oraz renderować obiekty 3D, oraz obsługiwać cyfrowe maszyny służące do drukowania, skanowania oraz wizualizacji trójwymiarowej. Absolwent może pracować w branży fotograficzno-poligraficznej dzięki zdobyciu umiejętności w kwalifikacjach PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych oraz PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków. Po maturze możesz podjąć naukę na studiach. Graficy komputerowi znajdą zatrudnienie w agencjach reklamowych, mediach, wydawnictwach, pracowniach graficzno-projektowych, przedsiębiorstwach poligraficznych, pracowniach DTP oraz studiach fotografii cyfrowej.

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
0
TECHNIK HANDLOWIEC Uczniowie kształcą praktyczne umiejętności: organizowania i prowadzenia sprzedaży towarów, organizowania działań reklamowych i marketingowych, zarządzania działalnością handlową, sporządzania dokumentacji ekonomiczno - finansowej. Nauka w szkole przygotowuje absolwenta do pracy jako: menadżer, przedstawiciel handlowy/doradca klienta, sprzedawca, telemarketer, kierownik działu sprzedaży i umożliwia założenie oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Absolwenci podejmują zatrudnienie w: przedsiębiorstwach handlowych, firmach reklamowych i marketingowych, instytucjach kontroli handlu.
Zdobywają dwie kwalifikacje: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży HAN.02. Prowadzenie działań handlowych. Absolwent otrzyma dyplom oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy nawet za granicą. Po ukończenie szkoły można studiować m.in na kierunkach: Handel i marketing, Handel zagraniczny, Marketing i reklama, Ekonomia, Zarządzanie.

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
9
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI NOWOŚĆ Uczniowie podczas nauki kształcą praktyczne umiejętności: obsługi programów finansowo-księgowych, dekretacji i ewidencji dowodów księgowych, rozliczania wynagrodzeń, prowadzenia analizy finansowej.
Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w: biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych, urzędach skarbowych, instytucjach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach usługowo-handlowych, w ramach własnej działalności gospodarczej - usługi księgowe.
Uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
Absolwent może podjąć studia m.in. na kierunkach: Ekonomia, Zarządzanie, Rachunkowość, Finanse i bankowość, Marketing.
Praktyki zawodowe 4 tygodnie w klasie 2 i 3.

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 134; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 710;