Niezalogowany
zmień rozmiar:

V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta

Adres: Deotymy 15a
76-200 Słupsk
pokaż na mapie
Dyrektor: Wioleta Kurtiak
Strona WWW: http://www.5lo.slupsk.pl/
E-mail: 5lo@5lo.slupsk.pl

Opis oferty:


Szkoła istnieje od 1994 roku. W tym roku szkolnym opuści nas już kolejny 22. rocznik, co daje liczbę bliską 3000 absolwentów. Aktualnie zatrudnionych jest 41 nauczycieli, wśród których 32 posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego a 24 jest egzaminatorem egzaminu maturalnego. Zapewniamy wysokie standardy edukacyjne. W  2018, 2019 roku otrzymaliśmy tytuł "Brązowej Szkoły" w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY. Zaliczamy się do elitarnego grona najlepszych liceów w Polsce.
Staramy się odpowiadać wyzwaniom nowoczesnej edukacji zmieniając oblicze szkoły poprzez:

Przeprowadzanie przez uczniów autodiagnozy dominujących zmysłów w uczeniu się oraz autodiagnozy inteligencji wielorakich wg H. Gardnera stosując:

-        testy,

-        „Pasjomanię” – prezentację pasji i zainteresowań uczniów na terenie szkoły.

Wdrażanie nowoczesnych metod uczenia się uczniów na lekcjach.

Wykorzystywanie nowoczesnych środków dydaktycznych:

-          projektory,

-          tablice multimedialne.

Realizację różnorodnych interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych, np.

-          „Śladami Mickiewicza” – wirtualna wycieczka po Wilnie,

-          „Śladami Zamenhofa” – w ramach obchodów Roku Zamenhofa,

-          „W aktywnej formie poznajemy elementy wybrzeża wysokiego oraz krajobraz nadbałtycki”,

     -          „Famous artists – Work and life” (Znani artyści - ich dzieła i życie).

Przeprowadzanie debat z wykorzystaniem metody de Bono lub Oxfordzkiej.

Tworzenie i wykorzystywanie przez nauczycieli aplikacji na urządzenia mobilne aktywizującej, mobilizującej uczniów na lekcji.

Dużą ilość realizowanych programów autorskich i innowacji (w sumie 13):

-        „Wspomaganie projektowania inżynierskiego”,

-        „Elementy filozofii”,

-        „Język łaciński dla humanistów”,

-        „Język łaciński dla przyrodników”,

-        „Elementy realioznastwa”,

-        „Edukacja europejska”,

-        „Elementy matematyki rozszerzonej”,

-        „W świecie mydła i pachnidła”,

-        „Angielski z komputerem”,

-        „Kino anglojęzyczne”,

-        „Widzę, słyszę i poznaję”,

-        „Angielski-kluczem do poznania świata”,

-        „Gry logiczne po angielsku”.

Zorganizowanie przyjaznej przestrzeni otwartej w szkole dla uczniów, która cieszy się popularnością, młodzież chętnie w niej przebywa.

Przyjazna atmosfera w szkole.

Stosowanie zasady: „Szkoła dla uczniów, a nie uczniowie dla szkoły.”Regulamin Rekrutacji do V LO znajduje się na stronie internetowej szkoły:f
http://5lo.slupsk.pl/images/dokumenty/VLO_reg_pogim.pdf

JESTEŚMY SZKOŁĄ:

WSPIERAJĄCĄ
- w dobrym przygotowaniu do egzaminu maturalnego i studiów wyższych,
- z rosnącą efektywnością nauczania,
- proponujemy udział w wycieczkach edukacyjnych,
- organizujemy wyjścia na seanse filmowe w wersji anglojęzycznej i nie tylko,
- oferujemy bogaty program profilaktyczny (koncerty, spektakle,  prelekcje, spotkania).

PRZYJAZNĄ
- dbamy o dobre relacje całej społeczności szkoły,
- zapewniamy wsparcie pedagogiczne,
- uczymy troski o środowisko,
- propagujemy działalność na rzecz innych,
- współpracujemy z:
Centrum Wolontariatu, Caritas, Słupskim Hospicjum, WOŚP, Bankiem Żywności, Szlachetną Paczką i Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.

ROZWIJAJĄCĄ
- poprzez udział w kołach: filmowym, dziennikarskim „Herberton”, teatralnym,
- umożliwiającą realizację różnorodnych zainteresowań i uzdolnień,
- współpracującą z uczelniami wyższymi; Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie i Akademią Pomorską w Słupsku.

INSPIRUJĄCĄ
- ciekawymi, wykraczającymi poza schematy lekcji zajęciami: debaty, spotkania z gośćmi z różnych stron świata, warsztaty (np. chemiczne, dziennikarskie),
 -poprzez umożliwienie udziału w przedstawieniach, warsztatach teatralnych i koncertach,


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
IGA - POLITECHNICZNA Z rozszerzonym programem:
matematyki,
fizyki,
informatyki.
z programem autorskim:
„Wspomaganie projektowania inżynierskiego”


Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
0
IGB - HUMANISTYCZNA Z rozszerzonym programem:
języka polskiego,
historii,
wiedzy o społeczeństwie.
z programami autorskimi:
„Elementy filozofii”,
„J. łaciński dla humanistów”


Przedmioty punktowane: Historia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
0
IGC - EUROPEJSKA Z rozszerzonym programem:
geografii,
wiedzy o społeczeństwie,
j. angielskiego
z programami autorskimi:
„Elementy realioznawstwa”,
„Edukacja europejska”,
„Elementy matematyki rozszerzonej”


Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
1
IGD - MEDYCZNO-PRZYRODNICZA Z rozszerzonym programem:
biologii,
chemii,
język angielskiego
z programem autorskim:
„J. łaciński dla przyrodników”,
„W świecie mydła i pachnidła”


Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
1

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 134; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 711;